kościół pod wezwaniem Św. Antoniego
w Kawkach

Kościół w Kawkach zostałzbudowany w 1857 w
stylu neogotyckim przez przybywający na te tereny
osadników ewangelickich. Został wzniesionyz cegły na
planie prostokąta. Posiada oskarpowany korpus z węższym
i niższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium od
wschodu oraz kwadratową wieżą od frontu, przechodzącą
w górnej części w ośmiobok. Po opuszczeniu miejscowości
przez ewangelików w 1945 r. kościołem zaopiekowali się
katolicy. Biskup chełmiński Kazimierz Kowalski w 1947 r.
uczynił kościół filialnym parafii Nieżywięć.
Kościół otrzymał wezwanie św. Antoniego Padewskiego. Obiekt został wpisany
do rejestru zabytków 28 czerwca 2010 r.
INS. 1

TU SPOCZYWA DWÓCH
NIEZIDENTYFIKOWANYCH
JEŃCÓW ARMI RADZIECKIEJ
ZGINELI W STYCZNIU 1945 R.
INS. 2

Lasset die Kindlein
zu mir kommen
und wehret ihnen nicht,
denn solcher ist das Himmelreich
INS. 3

* ???
+ 26. ???
???
INS. 4

Hier ruht
unsere geliebte Mutter
Caroline Hecker
geb. Hecker
geb. d. ?? Marz 1810
gest. d. 25 Marz 1884
Offbg Joh 14. 13.
Selig sind die Todten
die in dem Herrn sterben
INS. 5

Ruhesanft
INS. 6