CMENTARZ
EWANGELICKI Do 1945
EVANGELISCHER
FRIEDHOF Bis 1945
Błogosławieni pokój
czyniący albowiem oni
Synami Bożymi będą
nazwani.
Ewangelia Mateusza 5, 9
INS. 1