PAMIĘCI
SPOCZYWAJĄCYCH TU
109 ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ
POLEGŁYCH W WALKACH Z NIEMCAMI
W STYCZNIU 1945 R.

памяти
покоящихся здесь
109 солдат красной армии
погибщих в сражениях
с немецкими войсками
в январе 1945 г.
INS. 1