ANTONI FISCHER
URODZONY 1 PAŹDZIERNIKA 1867
ZMARŁ 10 PAŹDZIERNIKA 1938
INS. 1a (fot. Jarosław Genert, 2013)

PTAKIEM [PRZEZ] MŁODOŚĆ
CZŁO[WIEK PRZEL]ECI
PRZEZ [ŻYCIE IDZIE OR]ACZEM
INS. 1b (fot. Jarosław Genert, 2014)

JULIUSZ KUNKEL
WŁAŚCICIEL MAJĄTKU KANIEWA
URODZONY 21 MARCA?
1875 R.
ZMARŁ 2 SIERPNIA
1935 R.
POKÓJ JEGO DUSZY
INS. 2 (fot. Jarosław Genert, 2013)

GRÓB
RODZINY
KUNKELÓW I BOEHMERÓW
INS. 3 (fot. Jarosław Genert, 2013)

Ś † P
MARIA CONCORDIA
KUNKEL
UR. 24 MARCA 1840
ZM. 12 SIERPNIA 1916
INS. 4 (fot. Jarosław Genert, 2013)

Ś † P
PAWEŁ
KUNKEL
[UR. ??] PAŹDZIERNIKA 1829
[ZM.] 20 MAJA 1895 R.
INS. 5 (fot. Jarosław Genert, 2013)

Ś † P
PAWEŁ
BOEHMER
[UR.] 28 MARCA 1890
[ZM.] 12 WRZEŚNIA 1919
INS. 6 (fot. Jarosław Genert, 2013)

Ś † P
Z KUNKELÓW HELENA
BOEHMER
UR. 13 WRZEŚNIA 1895
ZM. 3 PAŹDZIERNIKA 1935
INS. 7 (fot. Jarosław Genert, 2013)

Z ???
KU[NKEL]
UR. DN. 30 S[IERPNIA]
ZM. DN. 19 L[IPCA]
INS. 8 (fot. Jarosław Genert, 2013)

[K]ANIE
INS. 9 (fot. Jarosław Genert, 2013)


JAN TY
MOTEUSZ
GREGOR
urodz 14 Stycznia
1799
zmar 22 Maia 1859
INS. 10 (fot. Jarosław Genert, 2013)

OTTON HENKE
UR. 10 MAJA 1860 R.
ZM. 14 GRUDNIA 1930 R.
INS. 11 (fot. Jarosław Genert, 2013)

HELA
BERG
UR. DN. 14 CZERWCA
1922 R.
ZM. DN. 13 WRZEŚNIA
1923
INS. 12 (fot. Jarosław Genert, 2014)

WIKTORYA z ZIELIŃSKICH
HENKE
zm. d. 29 kwietnia 1870 r.
przeżywszy lat 38
INS. 13 (fot. Jarosław Genert, 2014)

WEJRZYJ BOŻE NA OBLICZE
CHRYSTUSA TWOJEGO I BĄDŹ
NAM MIŁOŚCIWY
INS. 14 (fot. Jarosław Genert, 2014)

JAM JEST ŻYWOT
ZMARTWYCHWSTANIE
KTO WE MNIE [WIERZY]
CHOĆBY UMARŁ
ŻYĆ BĘDZIE
25. 11.
INS. 15 (fot. Jarosław Genert, 2014)