ŚP
SCHILL
WILHELM
zm. 10.02.1945 r.
żył 67 lat
INS. 1