GRÓB RODZINY
Ś P
ADELI I OTTONA KROGER
POKÓJ ICH DUSZOM
INS. 1

ALIDE SPITZER
Lasset die Kindlein zu mier
kommen und weihrer
iehnen nie
INS. 2

???
???
Ś. P.
EMILA ELKE
ORAZ WSZYSTKICH
SPOCZYWAJĄCYCH
NA TYM CMENTARZU
od pozostałej rodziny
w Kanadzie - ELKE i PREISS

INS. 3a i 3b