Dla upamiętnienia miejsca pochówku
zmarłych wskutek panującej w XIX wieku
na tych terenach epidemii cholery
"Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie"
INS. 1