Tu spoczywają zwłoki
s. p. Wawrzyńca i Maryanny
Marcinkowskich
umarłych na cholerę 16. 9. 1856 r.
P[ro]szą o Zdrowaś Marya!
INS. 1