WAM PÓŁWIEKOWEJ PRACY
TOWARZYSZE ŚWIĘCĘ,
POMNIK TEN CO TU KRYJE
BRACI WASZEJ KOŚCI
WASZE MNIE WYKARMIŁY
I DŹWIGAŁY RĘCE
WAM NA BRATNIEJ MOGILE
PŁACĘ DŁUG WDZIĘCZNOŚCI

PRACOWITYM TEJ WŁOŚCI
MIESZKAŃCOM
KTÓRZY PODWÓJNĄ KLĘSKĄ
POMORU DOTKNIĘCI
KOŚCI TU SWOJE ZŁOŻYLI
POŚWIĘCA WŁAŚCICIEL
1858 R.
INS. 1a (strona południowa)

1891
INS. 1b (strona południowa)

1831 DOTKLIWYMI KLĘSKAMI
KRAJU PAMIĘTNY
WIDZIAŁ TRZECIĄ CZĘŚĆ
MIESZKAŃCÓW TEJ WŁOŚCI
ZARAZĄ ŚMIERTELNĄ
CHOLERA MORIBUS DOTKNIĘTĄ
KTÓREJ KOŚCI
W TEM MIEJSCU SPOCZYWAJĄ
INS. 2a (strona wschodnia)

WTE (VITE)
1943
INS. 2b (strona wschodnia)

WIECZNY ODPOCZYNEK
RACZ IM DAĆ PANIE
INS. 3 (strona północna)

R. 1668. ZA PANOWANIA
J. K. K.P. W.X.L.
W CZASIE PAMIĘTNEGO
NAJŚCIA NIEPRZYJACIÓŁ
CAŁA NIEMAL
TEJ WŁOŚCI LUDNOŚĆ
DOTKNIĘTA MOROWĄ ZARAZĄ
TUTAJ SPOCZYWA
INS. 4 (strona zachodnia)

D O M
(Deo Optimo Maximo)
INS. 5 (ramię poprzeczne krzyża)