Mauzoleum grobowe rodziny Schönborn-Alvenleben

Pierwotnie neoromańskie mauzoleum składało się z dwóch części: kapliczki oraz cmentarza. Kapliczka zbudowana została w 1878 r. staraniem Albrechrta Alvenslebena i jego żony Marty Schonborn von Alvensleben. Budowlę rozebrano prawdopodobnie w latach 60. XX w. Pozostały jedynie fragmenty mozaikowej posadzki.
"Wejście do kapliczki ozdabiały tuje. W tympanonie nad portalem artysta wyrzeźbił reliefowo w piaskowcu liście palmowe, między którymi umieścił znak Chrystusa. Nad portalem wewnątrz kapliczki znajdowało się malowidło ścienne w kształcie niepełnego koła, przedstawiające popiersie Chrystusa w geście wznoszenia prawej ręki ku niebu, a w lewej trzymającego otwartą księgę. Poniżej był napis informujący o fundatorach oraz data. Okna wypełniały witraże.
Dziesięć lat po wzniesieniu kapliczki, w 1887 roku powstał obok cmentarz z kutą żelazną bramą oraz z kolumnami z piaskowca, na kamiennej podmurówce. Na środku cmentarza znajdowały się podziemne pomieszczenie dla kilkunastu trumien. Tam spoczęły doczesne szczątki Marty Schonborn von Alvensleben - fundatorki mauzoleum". (Źródło: Jerzy Świetlik, Przewodnik po Ostromecku, opracowanie Józefina Szlenkier)
INS. 1