Założony w 1916 r.
Zniszczony przez Niemców
w czasach Zagłady.

Tu spoczywają Żydzi,
dawni mieszkańcy Ciechocinka.

Cześć pamięci naszym bliskim-
Niech ich dusze mają udział
w życiu wiecznym
Rodacy i przyjaciele
Ciechocinek 2017/td>
INS. 1