W TYM MIEJSCU ZNAJDOWAŁ SIĘ CMENTARZ
GMINY ŻYDOWSKIEJ W FORDONIE
ZAŁOŻONY W PIERWSZEJ POŁOWIE XVIII WIEKU
ZLIKWIDOWANY PRZEZ OKUPANTA NIEMIECKIEGO
PODCZAS DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

שטח זה שימש בנית העלמין
של הקהילה היהוריח בפוררון
מאז המחכית הראשונה של המאה הי''ה
וער שנות מלהמת העולם השניה
כאשר הכובש הגרמני הילל והחריב אוחו
INS. 1