CMENTARZ ŻYDOWSKI
W GĘBICACH
PAMIĘCI ŻYDÓW TU SPOCZYWAJĄCYCH
בית העלמין היהודי
תנצב'ה
JÜDISCHER FRIEDHOF
IN GEMBITZ
FUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO
2014/5774
INS. 1