TEREN CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO
MIEJSCE SPOCZYNKU RABINA
HIRSZA CWI KALISZERA (1795-1874)

USZANUJ MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU

TORUŃ, 2009 r.
INS. 1

Cmentarz żydowski
założony na początku XVIII w.
Obiekt wpisany do rejestru zabytków
województwa kujawsko-pomorskiego
prowadzonego przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Toruniu.
Obowiązuje zakaz
wprowadzania zwierząt na teren cmentarza.
INS. 2

Lipa Rabina
Kaliszera
INS. 3

Cmentarz żydowski w Toruniu jest jednym z nielicznych cmentarzy tego wyznania w Polsce północnej.
Został założony na początku XVIII w. na niewielkim wzniesieniu na obrzeżach miasta.
W 1880 r. w północno-zachodniej części nekropolii wybudowano dom pogrzebowy (na zdjęciu), do
którego prowadził wybrukowany wjazd od strony ul. Pułaskiego. Za datę zamknięcia cmentarza uznaje się
rok 1945 r., natomiast likwidację cmentarza nastąpiła w styczniu 1975 r. Usunięto wówczas wszystkie zewnętrzne
oznaki pochówków, a na terenie cmentarza założono park. Dom pogrzebowy rozebrano w 1992 r.
INS. 4