BÓG
JEST MIŁOŚCIĄ
MIEJSCE PAMIĘCI
OFIAR II
WOJNY ŚWIATOWEJ
I EPIDEMII CHOLERY
W
LATACH
1831-1840
INS. 1